www.euroregion-silesia.cz/

V oddíle SK-Svinov je relizován

 Projekt z Programu Přeshraniční Spolupráce
Interreg V-A Česká republika-Polsko 

prostřednicvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia

 
Název projektu: ČESKO-POLSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ STOLNÍCH TENISTŮ
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002419
 
Realizace projektu: 9.8. 2020 - 13.8.2020
POPIS PROJEKTU
Projekt Česko-polské soustředění ve stolním tenisu je zaměřen na vytvoření spolupráce mezi českými a polskými tenisty v oblasti tohoto sportu a předávání si zkušeností na společném soustředění v Ostravě a závěrečném přátelském utkání v Ciezsyne (Polský Těšín).
HLAVNÍ CÍL

Cílem projektu je navázání přeshraniční spolupráce mezi oddíly stolního tenisu s dlouhodobým výhledem do budoucnosti, zkvalitnění stolního tenisu, předávání si zkušeností a zjištění rozdílů mezi oběma zeměmi se zaměřením na rozdílnost v trénování, fyzické zdatnosti a rozdílným způsobem v přístupu k tomuto sportu. 

 

Celkové výdaje, z toho spolufinancováno z EU:
Celkové výdaje projektu: 13 364,30 EUR
Hodnota spolufinancování z EFRR: 11 359,65 EUR

 

 
Podporující organizace oddílu SK-Svinov
 
Statutární město Ostrava
 
PKP CARGO International
SMO městský obvod Svinov