Oddílem SK - Svinov z.s. je realizován projekt podpořený z Evropské unie v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia.

 

Název projektu: Česko-polské soustředění stolních tenistů

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002419

Harmonogram realizace projektu: 1. 6. 2020 – 30. 9. 2020

 

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je navázání přeshraniční spolupráce mezi oddíly stolního tenisu s dlouhodobým výhledem do budoucnosti, 

čímž by došlo ke zkvalitnění stolního tenisu a vzájemnému získávání zkušeností. Lze očekávat, že v důsledku realizaci projektu 

dojde ke zjištění rozdílů mezi Českem a Polskem se zaměřením na rozdílnost v trénování, fyzické zdatnosti a rozdílný způsob 

v přístupu k tomuto sportu.

 

Projekt „Česko-polské soustředění stolních tenistů“  je zaměřen na zjištění důvodů, proč je polský stolní tenis na vyšší úrovni 

než v České republice, a to i přesto, že je mnohem tradičnější sport než v Polsku a v minulosti dosahoval výrazně větších úspěchů 

než nyní.

Cílovou skupinou jsou čeští a polští stolní tenisté bez ohledu na věk a pohlaví.

Klíčové aktivity projektu 

- KA č. 0 Příprava projektu (1/2020 – 3/2020)

- KA č. 1 Řízení projektu (6/2020 – 9/2020)

- KA č. 2 Česko-polské soustředění stolních tenistů (6/2020 – 8/2020), CZ

- KA č. 3 Společné přátelské utkání u polského partnera (8/2020), PL

Partneři projektu

Žadatel: SK - SVINOV z.s.

PL partner: Fundacja TALENT Cieszyn

Celkové výdaje, z toho spolufinancování z EU:

Celkové výdaje projektu: 13 364,30 EUR

Hodnota spolufinancování z EFRR: 11 359,65 EUR