Členské příspěvky 2020

Dospělí uhrazeno do 31.3.2020 - 1.200,-Kč
Dospělí uhrazeno po 31.3.2020 - 1.500,-Kč
Mládež uhrazeno do 31.3.2020 - 800,-Kč
Mládež uhraueno po 31.3.2020 - 1.200,-Kč
 
Kroužek 
2x týdně - 1.000,-Kč / školní rok
1x týdně - 500,-Kč / školní rok