Členské příspěvky 2022/23

Jednotné členské příspěvky 2.500,-Kč
 
Hradí se na číslo účtu 2602331121/2010